sakyti

sakyti
2 sãkyti, -ija, -ijo žr. 1 sakinti 2: Viena šerno pusė yr sãkyta, kibi – nelenda kulka Ggr. | refl. tr.: Kubile graižtvas sãkijaus Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sakyti — sakýti vksm. Ji̇̀s visiems drą̃siai sãko tiẽsą į aki̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sakyti — 1 sakyti, sãko, sãkė 1. tr., intr. SD285, H, K, J, L žodžiais reikšti savo mintis, šnekėti, kalbėti: Taip sako, sakoma R367. Į akis sakau R173. Uks miks nebtura nieko besakyti J. Kas ką sãko, tegu sãko – nusiduok negirdint Dkš. Ar aš tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakymas — sãkymas sm. (1, 3b) 1. SD285, Q408, H, N, K, I, M, L, Š → 1 sakyti 1: Už ką gi daugiau žmonės pyksta, jeigu ne už tiesos sakymą į akis? P.Vaičiūn. Nesuklausysi tų sãkymų (paskalų), žmonys tik liežuvius laido Krš. Į kito sãkymą nėr ką žiūrėt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakinėti — 1 sakinėti, ėja, ėjo Š, NdŽ; I, LL84, Rtr, Arm iter. 1 sakyti: 1. Nekenčiu, kam sakinėt kitam Ob. Ana man tokias kalbas sakinė[jo] LKKXIII123(Grv). Tas vėl šį tą sakinėja sakinėja, nieko neišsako, ir gana BsPII92. Reikia ne varnas šaudyt, ė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsakyti — 1 įsakyti NdŽ 1. tr., intr. SD187, SD164,317, H160, MŽ, N, Sut liepti: Įsakyk bernui, kad taip padarytum J. Vaikis padarė, kaip buvo įsakytas J.Jabl. Ir teip jo visos klauso, jog, ką įsakytos, tujau nudirba S.Dauk. Juk mes darom, kas mums įsakyta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išeiti — išeĩti 1. intr. SD409, R, H einant pasišalinti: Vienas žmogus, išėjęs valandėlę už durų, sugrįžo J.Jabl. Išeit mergytė iš rūtų daržo, vainikėlį pindama KlvD98. Varomas turiu išeiti Blv. Skruzdėlės skyles išeit palieka O. Čia jų būta ir išeita… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukuoti — kukuoti, uoja, ãvo intr., kūkuoti Ds, Slm 1. SD122, R, K, M šaukti „kukū“ (apie gegutę): Klausiaus, kaip sodne raiboji gegutė kukuoja J.Bil. Kukuo girio[je] gegutelė D161. Gegužė kukuoja jau J. Kukuoja dejuoja ir širdį griaudina Mair. Tik tu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisakyti — 1 prisakyti NdŽ; Ser 1. tr., intr. SD304, H160, Q71, R, Sut, P paliepti, įsakyti, paskirti ką daryti: Prisakiaũ, kad vaikai niekur neitų iš namų Ut. Prisãkė, kad sargai stovėtų KzR. Sūnus paklausė: taip padarė, kaip tėvas prisakė LTR(Ktk). Man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakydinti — ( yti), ina, ino 1. R, N, K, Rtr, NdŽ cur. 1 sakyti 1: Darbininkai, iš savo tarpo kelis išmintingus vyrus pas poną nusiųsdami, jam sakydino, kad tai permenk algos LC1878,17. Eš tau sakydinau, manęs bijokisi ir priimk pamokslą BBSof3,7. | refl. N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šauti — šauti, na ( ja K, Rtr, Žvr, Sutk; N), šovė (šãvo, šãvė J) Š, BŽ30; H, N, L 1. intr., tr. leisti kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo (šautuvo, pabūklo, lanko): Šauju laukan R204, MŽ271. Gulomis, stačiomis šauti NdŽ. Šaunamàsis ginklas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”